SEND E-MAIL

Grundigt forarbejde blev belønnet

I forbindelse med at Demstrup Hovedgård skulle finde en ny direktør, gik JobAdvice først i dybden med virksomheden, dens ejere og deres visioner. Det store forarbejde resulterede i et stort kandidatfelt og et vellykket rekrutteringsforløb.

I efteråret 2023 skulle Demstrup Hovedgård ved Randers finde en ny direktør til sin landbrugsvirksomhed med bl.a. svinehold, markbrug, vindmøller og energipil.

Søskendeparret Anne-Mette Harbo Andersen og Niels Jakob Harbo, der ejer Demstrup Hovedgård sammen som tredje generation, indhentede forslag til ansættelsesprocessen fra andre aktører, men blev hurtigt enige om, at JobAdvice og Anni Kohls tilgang tiltalte dem mest.

”Anni har hjulpet os tidligere, og vi var trygge ved den store tid og grundighed, hun lægger i arbejdet med en rekruttering, der har så stor betydning for os,” siger Niels Jakob Harbo.

 

Det skulle vi bruge tid på

Det var også med hjælp fra JobAdvice, at Demstrup Hovedgård fandt den forrige direktør for 20 år siden.

Nu står dansk landbrug i en brydningstid, hvor der bliver tænkt nyt på mange parametre, og den udvikling er Demstrup Hovedgård en del af.

Men en vellykket direktøransættelse handlede ikke kun om at finde en fagligt velkvalificeret og ambitiøs person.

”Anni var fra starten meget tydelig omkring, at det ikke kun måtte handle om det faglige og ledelsesmæssige. Den rette kandidat skulle også kunne spille godt sammen med min søster og jeg på det personlige plan. Det skulle vi bruge tid på, hvis Anni skulle hjælpe os bedst muligt, var hendes budskab, og det var vi helt enige i og trygge ved.”

 

Den rette kandidatprofil

Anni Kohl besøgte Demstrup Hovedgård og brugte en dag på sammen med Anne-Mette Harbo Andersen og Niels Jakob Harbo at drøfte sig frem til den rette kandidatprofil – professionelt og menneskeligt.

”Der er mange aspekter i lederjobbet i landbruget i dag. Personen skulle have fulgt godt med i landbrugets udvikling og været opdateret på, hvad der kan være af optimeringspunkter i et moderne landbrug. Vedkommende skulle have erfaring med at drive større landbrug – og gerne også på det lavpraktiske plan. Det var et plus, hvis man kunne sidde på en traktor.”

 

Ledelse holistisk forstået

Ifølge Niels Jakob Harbo var det meget vigtigt for Demstrup Hovedgård, at den nye direktør ikke bare havde en solid ledelsesmæssig kompetence, men også forstod ledelse som andet og mere end blot at allokere ressourcer og uddelegere opgaver.

”Vi søgte en med en mere holistisk forståelse af lederopgaven i landbruget. En der var bevidst om, at vi også har med mennesker at gøre. Hvordan kan vi motivere dem og skabe en imødekommende, attraktiv arbejdsplads?”

Samtidig skulle den nye direktør være en behagelig og reel samarbejdspartner i det daglige.

”Det var vigtigt for os, at den nye direktør skulle udfordre os på vores tanker og visioner. En direktør med høj, personlig integritet og viljen til at træffe de nødvendige og svære beslutninger, når det skal til. Så vil vi være trygge som ejere, og så vil vi have hinandens ryg.”

 

Grundigt forarbejde blev belønnet

Det grundige forarbejde resulterede i et meget præcist stillingsopslag og en større felt af gode kandidater, end både Demstrup Hovedgård og JobAdvice havde forventet.

”Anni gik i markedet og ud i sit netværk og sorterede kandidater ud fra de kriterier, vi var blevet enige om. Det var tydeligt at mærke, at hendes netværk i landbrugssektoren er meget stort. Hun endte med at sende os en bruttoliste på et dusin relevante kandidater. Jeg ser klart det store felt som et udtryk for, at opslaget var gennemarbejdet og stringent, og at det udstak en klar retning for både os som virksomhed og for den potentielle kandidat, der læste det.”

 

En dybt kompetent tilgang

Ejerne af Demstrup Hovedgård var løbende i kontakt med JobAdvice, mens de udvalgte de kandidater, som de ønskede at se til en samtale.

”Anni var altid hurtig til at svare på vores spørgsmål. Lige til det sidste afspejlede hendes indsats, at hun forholdt sig seriøst til, hvor vigtigt processen var for os. Samtidig havde hun en dybt kompetent tilgang til alle de parametre, vi arbejdede med. Jeg oplevede, at Anni tog sin opgave for os alvorligt som andet og mere end en almindelig konsulentopgave, der skulle ordnes hurtigst muligt. Den store tid, hun investerede i at forstå os som mennesker og virksomhed med en historisk arv i bagagen, bliver for mig at se tid vundet. Det har været en meget vellykket og tilfredsstillende proces.”

Fakta

Demstrup Hovedgårds historie kan spores helt tilbage til 1404. Herregården er dermed en af Randersegnens ældste virksomheder. I dag drives Demstrup som et moderne landbrug med aktiviteter inden for svinehold, markbrug, vindmøller, energipil, kartofler, gulerødder m.m. Demstrup har pløjefri dyrkning på ca. 75 procent af det dyrkede areal. Det samlede areal udgør ca. 700 ha inkl. forpagtninger.